Vi har medarbeidere med lang erfaring i visuell inspeksjon og kontroll av kjelanlegg, og har utstyr for måling av godstykkelse i kjelrør. I samarbeid med godkjente kontrollfirmaer kan vi utføre sprekkundersøkelse av drummer og samlestokker med ultralyd-, magnetpulver- og penetrantkontroll. Ved påvisning av sprekkdannelse vil vi normalt kunne reparere de fleste, med godkjente prosedyrer og praktisk erfaring i sliping og oppsveising. Produksjon av nye trykkdeler, plugging av rør og utskifting av rør, rørpaneler, overhetere, ekonomisere, fordampere og luftforvarmere er arbeid som våre operatører utfører daglig.

Vi har godkjente sveisere og sveiseprosedyrer for de fleste formål, og lang erfaring med sveising av trykkpåkjente deler samt fjerning av ødelagte rør og innvalsing av nye. Vi har meget gode forbindelser med leverandører av kjelrør og varmefast stål, og kan som regel framskaffe nødvendige rør og deler til akseptable priser og med kort leveringstid. Normalt har vi også mindre mengder av de mest brukte dimensjonene på lager i vårt verksted, for øyeblikkelig levering.