Dette kan være overhetere, fordampere, ekonomisere eller luftforvarmere som deler til kjeler, eller frittstående rørvarmevekslere (shell and tube).

Varmetekniske beregninger blir utført med programvare fra HTRI, eller basert på tidligere leverte varmevekslere. Styrkeberegninger blir utført i henhold til aktuelle standarder; NS-EN 12952 eller NS-EN 13445, men kan også tilpasses ASME eller DNV regler.

Vi benytter 3D modellering i Inventor til konstruksjon av varmevekslere.

Mjørud har bred erfaring med høye trykk og temperaturer, og dermed også med meget strenge kontrollomfang. Vi kan selvsagt også lage varmevekslere for lave trykk. De mest vanlige materialkvalitetene i våre varmevekslere er ulegert og legert stål eller rustfritt/syrefast. Vi har også levert varmevekslere for sjøvann med CuNi rør.