På Kårstø har vi akkurat avsluttet en stor oppgradering på de 2 Ålborgkjelene. Mjørud har fabrikert nye fordamperelementer på Rudskogen og skiftet disse på Kårstø. Totalt er 68 fordamperelementer skiftet ut i kjelene - ca. 80 tonn med trykkdeler. Hovedsamlestokker er også skiftet ut.