Installasjonsleder

Installasjonsformann

Regnskapsmedarbeider

QC Ingeniør

Planlegger

Logistikkansvarlig

Mjørud er en teknologibedrift beliggende i 20.000m2 moderne lokaler på Rudskogen i Rakkestad , Østfold. Bedriften har i dag 95 ansatte fordelt på F&U, engineering, produksjon og installasjon. I tillegg til egne ansatte, har bedriften et solid nettverk av samarbeidspartnere og leverandører.

Mjørud har i dag utstyr for offshore gassturbiner som kjerneområde. Dette er luftinntak, lyddempere samt eksos systemer med varmegjenvinningsenheter basert på væske og damp. Hovedfokus med våre produkter er lavt CO2 utslipp og driftssikkerhet for våre kunder. Dette gjøres ved hjelp av blant annet avanserte analyser på flow og levetid. Våre kunder er i stor grad energiselskaper med installasjoner offshore og kunder innen avfallsforbrenning. Mjørud har en rekke egne produkter som leveres world-wide. 

Mjørud facilities